Социални
активности

Есетере България е социално активна компания и като локален партньор на фондация doTERRA Healing Hands, е съсредоточена върху инициативите за социално въздействие, които предоставят възможности и инструменти, за да помогнат на семействата и общностите да подобрят начина си на живот. Фондация doTERRA Healing Hands се фокусира върху седем области на въздействие по целия свят, като чиста вода, помощ при бедствия, помощ към жените, глобално здраве, самочувствие, подкрепа на деца и борба с трафика на хора.

През 2018 г. “Есетере България” получава отличителен знак “Аз гарантирам щастливо детство” на Държавната агенция за закрила на детето. Фирмата дарява средства за устойчиви социални проекти в община Добрич и град Шипка, Казанлък. До момента, над 400 000 Евро са дарени по различни проекти, от които най-дългосрочни и мащабни са:

ЦНСТ 1,2 и 3 в град Добрич

Ремонт в сградите на 4-те центъра за настаняване от семеен тип в Добрич; Подмяна на ВиК и отоплителните инсталации, закупуване на компютри и лаптопи за дистанционно обучение на учениците настанени в центровете, освежаване на стая за общо ползване от децата.

Менторска програма „Стъпка по стъпка“

„Стъпка по стъпка” е менторска програма на Есетере България и dōTERRA Healing Hands Foundation, чиято мисия и цел е да подкрепя деца и младежи лишени от родителски грижи и настанени в центрове от семеен тип в гр. Добрич. Екипът ни от доброволци и професионалисти се стреми да помага на децата да се развиват като личности, които притежават умения и качества за справяне с предизвикателствата на живота след навършване на пълнолетие.

Чудната градина

Оранжерии, в които младежи с интелектуални и умствени затруднения отглеждат цветя и зеленчуци. Есетере България и фондация dōTERRA Healing Hands, даряват нов автомобил за транспортиране на готовата продукция, три нови оранжерии, нови контейнери за офис и складиране на материалната база, трактор за обработка на площите и закупуване на мебели за общинско жилище, в което работещите могат да живеят самостоятелно и по-пълноценно.

“Здравна служба”, град Шипка

Цялостно реновиране на сградата на „Здравна служба“, град Шипка и закупуване на нова медицинска апаратура. Откриване на стоматологичен кабинет и регулярни профилактични прегледи за местното население от специалисти: преглед от кардиолог, очни прегледи, зелени коридори за ваксинация, прегледи за остеопороза и други.

Академия Роза

Лятна музикална академия за класическа музика, която има за цел да даде възможност на млади лауреати от музикалните училища и школи да се докоснат до професионалното оркестрантство с помощта на музикални педагози и да се изявят пред жителите в малките населени места.