Общи политики в сайта

Общи условия

Добре дошли на нашия уебсайт, esseterre.bg. За да посетите уебсайта, трябва да сте пълнолетни според закона в Р. БЪЛГАРИЯ. Тези Условия на използване, заедно с нашата Политика за поверителност и за бисквитки („Правилата“), регулират използването на уебсайта от Ваша страна.

Приложимост

Тези Правила са приложими за всички посещения и всички случаи на използване на този уебсайт на Есетере България ЕООД, както и за всяка информация, препоръки и/или услуги, предоставени Ви чрез този уебсайт („Информацията“). С използването на този Уебсайт Вие се съгласявате с приложимостта на тези Условия. Бихме искали да отбележим, че е възможно тези Правила да се променят с времето. Възможно е подобни промени да влязат в сила незабавно след оповестяване на променените Правила. Съветваме потребителите на уебсайта да преглеждат Правилата редовно за възможни промени.

Информация и отговорност

Информацията служи за целите на това да информира потребителите, а не предоставя съвети. Есетере България ЕООД не носи отговорност за щети, произтекли от използването (или невъзможността да се използва) този Уебсайт, включително щети, нанесени от компютърни вируси, некоректност или непълнота на информацията, освен в случаите, когато тази информация произтича от умишлено некоректно поведение или сериозна небрежност. Есетере Бълагрия ЕООД не поема допълнителна отговорност за щети, които може да са възникнали от употребата на електронни средства за комуникация, включващи, но не само, щети, нанесени поради неуспех или забавяне в доставката на електронна комуникация, прекъсване или манипулиране на електронната комуникация от трети страни или от компютърни програми, използвани в електронната комуникация, както и поради предаване на вируси.

Права на интелектуална собственост

Уебсайтът и цялото му съдържание, характеристики и функции (включващи, но неизчерпващи се с цялата информация, софтуер, текст, показване, изображения, видео и аудио, както и дизайна, избора и оформлението на горните), са собственост на Есетере България ЕООД, нейните лицензодатели или други доставчици на такива материали, и са защитени със закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост и права на собственост. Можете да използвате Уебсайта само за целите, посочени в тези Правила. Имате право да правите копия на (части) от Уебсайта за лично ползване. Не трябва да използвате никоя част от съдържанието на нашия Уебсайт за други цели, без да сте получили писмено разрешение от нас.

Обезщетение

Вие давате своето съгласие да ни обезщетите от и срещу всякакви действия, искове и отговорности, произтичащи от или свързани с нарушаване на тези Правила от Ваша страна или каквото и да е незаконно използване на Уебсайта.

Други условия

Всеки от параграфите на тези Правила действа по самостоятелен начин. Ако който и да е съд или компетентен орган реши, че някой от тях е незаконен или юридически недействителен, останалите параграфи ще останат в сила. Тези Правила се ръководят от законите на България. Всеки спор, произтичащ от или във връзка с използването на Уебсайта, ще бъде решен от съответните съдилища.

Моля, не споделяйте нашето съдържание с никого, който е под законната възраст за употреба на алкохол.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Общи условия

Есетере България ЕООД, с адрес България, гр. Добрич, ул. “Дванадесета” №12 контролира обработката на всички лични данни, събрани чрез този уебсайт. Уебсайтът зачита Вашите лични данни и спазва всички приложими закони за поверителност. Esseterre.bg обработва само лични данни, които потребителите предоставят доброволно на Есетере България ЕООД чрез Уебсайта.

Прехвърляне, съхранение и обработка на данни
Прехвърлянето, съхранението и обработката на личните данни, събрани чрез този уебсайт, се защитават чрез технически средства. Ако Вашите лични данни не са били използвани в продължение на 12 месеца, Есетере България ЕООД ще изтрие Вашите данни. Възможно е Есетере България ЕООД да предостави личните Ви данни на на трети страни, ако са необходими за предоставяне на наличните на Уебсайта услуги, а тези трети страни ще ги обработят съгласно инструкциите на Есетере България ЕООД и при условие че Есетере България ЕООД носи отговорност за това. Есетере България ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни на трети страни, освен в случаите, когато е задължена по закон за това.

Достъп, корекция и премахване
ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Уебсайтът ще използва така наречените „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които Уебсайтът запазва на Вашето потребителско устройство. Бисквитки, използвани на Уебсайта можете да видите в Политика за поверителност и бисквитки.

Контакт

В случаи на въпроси относно този уеб сайт, моля свържете се с нас на посоченият в страница контакти имейл.

Защита на личните данни

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Есетере България ЕООД( “Есетере България EООД“ или „ние“ или „нас”) е администраторът на обработването на всички лични данни, събрани чрез този уеб сайт. Есетере България ЕООД зачита неприкосновеността на Вашия личен живот и се ангажира да пази Вашите лични данни и да ги управлява в съответствие с нашите правни отговорности съгласно приложимите закони за защита на данните. Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност, тъй като в нея се съдържа важна информация, чрез която ще разберете нашите практики относно всякаква лична информация, която ни предоставяте или която събираме по друг начин в контекста на уеб сайта („лични данни“).

2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Можете да използвате по-голямата част от нашия уеб сайт, без да е необходимо да ни предоставяте лични данни. Информация, когато се свързвате с нас:

Информация за посещаването и използването от Ваша страна на нашия уеб сайт: Ние събираме определена информация, когато посещавате нашия уеб сайт, като Вашия IP адрес, категорията на устройството, браузъра и вида на интернет браузъра, кликванията и прегледите. Ние използваме тези лични данни, както е необходимо за нашите законни интереси, за да можем да популяризираме продуктите и услугите си пред своите потребители и посетителите на уеб сайта, така че да можем да привличаме повече потребители, както и да подобряваме продажбите на продуктите и услугите си. Ще задържим личните данни за максимален период от 14 месеца.

Информацията за Вашите онлайн търсения (кликвания и прегледи), Вашите настройки на нашия уеб сайт, заявките Ви към отдела за обслужване на клиенти и историята на контактите могат да бъдат комбинирани от нас. Тази информация ни позволява да използваме различни канали за управление на взаимоотношенията и маркетинг на нашите продукти и услуги чрез имейл, социални мрежи, онлайн реклама, която може да включва персонализиране на съдържанието на уеб сайта и офертите, така че те да са съобразени с Вашите предпочитания. Вашите данни няма да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. Ще задържим личните данни за целите, за които са посочени по-горе за срок не по-дълъг. Поддръжка и оптимизиране на нашия уеб сайт: Вашите лични данни ще бъдат използвани и за поддръжка и анализ на нашия уеб сайт за решаване на проблеми с ефективността, за подобряване на достъпността и потребителския опит. Ние регистрираме цялото ползване на нашия уеб сайт. Информацията ще бъде задържана за максимален период от 14 месеца. Дневниците на използването на уеб сайта ни ще бъдат изтривани в рамките на 14 месеца след създаването им.

3. КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Може да се наложи да споделяме лични данни с трети страни, за да ни помагат да Ви предоставяме услуги и продукти и да управляваме нашия Уеб сайт. Тези трети страни са:

  • доставчици на услуги, когато това е необходимо, за да ни предоставят услуга и да ни предоставят услуги за анализ на данни;
  • доставчици на услуги, които ни помагат да организираме кампании и промоции; рекламни компании като първа и трета страна;
  • медийни агенции за маркетингови цели и изследователски цели.

Тези страни може да се намират в Европейския съюз или в други държави в Европейската икономическа зона или на друго място по света. Когато личните данни се съхраняват от нас извън ЕИП, ние ще осигурим подходящо ниво на защита на прехвърлените данни. Ние изискваме от доставчиците на услуги да използват подходящи мерки за защита на поверителността и сигурността на личните данни. Може да се наложи да предоставим лични данни на правоприлагащите органи с цел изпълнение на правно задължение или съдебно разпореждане.

4. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще предприемем подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на личните данни, събирани чрез уеб сайта, срещу злоупотреба или случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, оповестяване, придобиване или достъп, които са в съответствие с приложимите закони и разпоредби за сигурност на данните и неприкосновеността на личния живот. Въпреки това нито един интернет базиран уеб сайт не може да бъде 100% сигурен и не можем да носим отговорност за неразрешен или нежелан достъп, който е извън нашия контрол. Нашият уеб сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност, съдържанието или сигурността на тези други уеб сайтове, които не се регулират от настоящата Политика за поверителност. Съветваме Ви винаги внимателно да четете правилата за поверителност на тези други уеб сайтове.

5. ЗАДЪРЖАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ще задържим Вашите лични данни толкова дълго, колкото се изисква от закона, или толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви осигурим всички заявени услуги или за някоя от другите цели, изброени в настоящата Политика за поверителност. Специфичният срок за задържане е посочен в настоящата Политика за поверителност за всяка от съответните цели. Ще предприемем разумни стъпки, за да унищожим или да деидентифицираме личните данни, които съхраняваме, ако вече не са необходими за гореописаните цели или след изтичане на определения срок на задържане.

6. БИСКВИТКИ

Голяма част от информацията, посочена в настоящата Политика за поверителност, се събира чрез използването на бисквитки и подобни техники. Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят и могат да се съхраняват на Вашето потребителско устройство като Вашия компютър, смартфон или таблет. Използваните от нас техники, които може да са подобни на бисквитки, са пиксели за проследяване, Java скриптове, маркери и уеб маяци. Тези бисквитки и подобни техники понякога са необходими за запомняне на настройките на профила, езика и държавата, но също така ни дават възможност да преценяваме и анализираме Вашето поведение на нашия уеб сайт и да Ви показваме персонализирани реклами на уеб сайта ни или на уеб сайтове на трети страни. При необходимост ще бъдете помолени да дадете съгласието си да използваме бисквитки.

6.1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „БИСКВИТКИТЕ“?

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят и могат да се съхраняват на Вашето потребителско устройство, напр. компютъра Ви (или други устройства с възможност за използване на интернет например смартфон или таблет). В esseterre.bg може да използваме подобни техники, като пиксели, уеб тракинг кодове. За оптимална последователност, всички тези комбинирани техники ще бъдат наричани по-нататък „бисквитки.“

Настоящата Политика за бисквитки предоставя информация за бисквитките, които използваме, и защо ги използваме. Нашата Политика за поверителност съдържа подробно описание на друга информация, която може да събираме, и как можем да използваме Вашата лична информация.

6.2. БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ НА УЕБ САЙТА

esseterre.bg използва няколко различни типа бисквитки. Някои от тях са бисквитки за сесии, които са временни и ни позволяват да свързваме действията Ви по време на сесия на браузър. Бисквитките за сесии се изтриват, когато затворите браузъра. Други бисквитки са постоянни бисквитки, които остават на устройството Ви за посочения в бисквитката период от време. Уеб сайтът използва бисквитки за следните цели:

ФУНКЦИОНАЛНИ БИСКВИТКИ

Функционалните бисквитки са от съществено значение и Ви помагат да навигирате в уеб сайта. Те подобряват удобството за посетителите на уеб сайта. Тези бисквитки гарантират, че трябва да преминете проверката на възрастта еднократно и кошницата Ви ще бъде запазена по време на всички стъпки от процеса на разплащане. Тези бисквитки също така помагат да се поддържа сигурността и основните функционалности на уеб сайтовете.

БИСКВИТКИ НА GOOGLE ANALYTICS

Бисквитки на Google Analytics ни помагат да разберем поведението на нашите посетители и използването на уеб сайта по агрегиран начин. Например, може да използваме тези бисквитки, за да разберем как посетителите използват нашия уеб сайт. Това означава, че можем да разберем какво работи и какво не работи, като това ни позволява непрекъснато да подобряваме уеб сайта и да измерваме колко са ефективни нашите реклами и комуникации. Използваме бисквитки на Google Analytics, за да получаваме цялостна представа за навиците и обема на посетителите и да помогнем за подобряването на общото изживяване на нашия уеб сайт. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки във Вашия браузър, както е описано по-горе. Освен това можете да предотвратите събирането и използването на данни от Google (бисквитки и IP адрес), като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg#. Можете да деактивирате използването на Google Analytics, като използвате връзката деактивиране на Google Analytics. Тази връзка създава бисквитка за отказ, която предотвратява по-нататъшното обработване на Вашите данни. За повече информация относно бисквитките на Google Analytics, моля, вижте помощните страници и политиката за поверителност на Google:

Google’s Privacy Policy Google Analytics Help pages

РЕКЛАМНИ БИСКВИТКИ

Рекламните бисквитки ще запомнят предпочитанията Ви за продукти и страници, и че по принцип сте посетили уеб сайта. Стремим се да Ви предоставяме реклами, които са подходящи за Вас и според Вашите интереси в други онлайн платформи, ако има такива, въз основа на Вашите посещения и поведение при сърфиране на нашия уеб сайт и други уеб сайтове на трети страни. Въз основа на тези интереси разработваме сегментиран профил и след това адаптираме съдържанието и рекламите на нашия уеб сайт за различни групи клиенти. Трети страни, които задават бисквитки чрез уеб сайта ни, по този начин също могат да се опитат да разберат какви са Вашите интереси, и тази информация може да бъде използвана и за представяне на съдържание или реклами, които е по-вероятно да Ви интересуват на други уеб сайтове, различни от този на esseterre.bg. В този случай информацията за Вашето текущо посещение на уеб сайта може да бъде съчетана с информация от предишни посещения на други уеб сайтове, различни от нашите. Тези рекламни бисквитки се използват и за ограничаване на броя пъти, който виждате дадена реклама, както и за измерване на ефективността на рекламите. Дори ако тези рекламни бисквитки не се използват, моля, имайте предвид, че ще виждате реклами на нашия уеб сайт; тези реклами обаче няма да бъдат съобразени с Вашите интереси. Тези реклами могат например да бъдат променяни според съдържанието на уеб сайта. Можете да сравните този вид реклами, свързани със съдържанието, с реклами по телевизията. Ако например гледате кулинарна програма по телевизията, често ще виждате реклама за продуктите за готвене по време на рекламните блокове, докато тази програма е включена.

6.3. КОНТРОЛ НА ВАШИТЕ НАСТРОЙКИ ЗА БИСКВИТКИ

След като ни дадете Вашето съгласие за използването на бисквитки, ще запазим бисквитка на Вашия компютър или устройство, за да го запомним за следващия път. Ако искате да оттеглите Вашето съгласие за бисквитки по всяко време, ще трябва да изтриете бисквитките чрез настройките на Вашия интернет браузър. Трябва да направите това чрез настройките на браузъра за всеки браузър, който използвате. Моля, имайте предвид, че някои от нашите услуги няма да функционират, ако браузърът Ви не приема бисквитки. Все пак можете да разрешите бисквитки от определени уеб сайтове, като ги направите „доверени уеб сайтове“ във Вашия интернет браузър. Следните връзки могат да Ви помогнат при управлението на настройките на бисквитките или за повече подробности можете да използвате опциятa „Помощ“ във Вашия интернет браузър.

6.4. ПРЕГЛЕД НА БИСКВИТКИТЕ

По-долу е представен пълен списък на бисквитките, използвани в уеб сайта на Есетере България ЕООД:

  • catAccCookies
  • qtrans_front_language
  • wp-settings-2
  • wp-settings-time-2

6.5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Есетере БЪлгария ЕООД отговаря за периодичното актуализиране на тази Политика за бисквитки когато е необходимо. Всички промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на страницата на нашия уеб сайт и ще Ви бъдат съобщавани, доколкото е възможно. Можете да преглеждате тази уеб страница за актуалната към момента версия. Ако имате допълнителни въпроси и/или коментари, моля, свържете се с нас на имейл office@esseterre.bg

7. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Може да изберете да споделяте информация на нашия уеб сайт чрез социални мрежи като [Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube]. Това означава, че информацията, която споделяте – с име и предпочитания – ще бъде видима за посетителите на Вашите лични страници. Препоръчваме Ви внимателно да прочетете правилата за поверителност на социалните мрежи, тъй като те са приложими при обработването на Вашите лични данни от тези страни.

9. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ, ЗАЛИЧАВАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИ

Имате право да поискате преглед на Вашите лични данни, обработвани от нас или от наше име. Имате право Вашите данни да бъдат коригирани, заличени или ограничени (според случая). Можете да упражните това право, като се свържете с нас чрез този уеб формуляр със заявка, свързана с поверителността на данните. Моля, имайте предвид, че за заявки, които не отговарят на изискванията, описани в приложимото законодателство или насоките на Есетере България ЕООД, може да се поиска да бъдат повторно направени или в крайна сметка да бъдат отхвърлени, и че определени лични данни могат да бъдат освободени от такива заявки за достъп, коригиране и заличаване съгласно приложимите закони за защита на данните или други закони и разпоредби.

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, като при определени обстоятелства ние, по Ваша молба, ще предадем Вашите данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

10. ВАШЕТО ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Също така имате право при определени обстоятелства да изискате от нас да спрем обработването на Вашите лични данни, но когато имаме убедителни законосъобразни основания, ще продължим да обработваме Вашите лични данни. Имате обаче право да възразите срещу използването на Вашите лични данни от наша страна за целите на директния маркетинг, включително профилиране (ако бъдат обработвани за тези цели) и когато го направите, ще приемем Вашата заявка. Когато сте ни предоставили Вашето съгласие за използването на личните Ви данни, имате право да оттеглите съгласието си, без това да повлияе върху законосъобразността на използването от наша страна на тези данни преди оттеглянето на съгласието Ви.

11. АКТУАЛИЗАЦИИ

Ние ще преглеждаме периодично тази Политика за поверителност и ще правим актуализации, когато това е небходимо. Всички промени в настоящата Политика за поверителност ще бъдат публикувани на страницата на нашия уеб сайт и, доколкото е разумно възможно, ще Ви бъдат съобщавани.

12. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако имате друг въпрос, възражение срещу използването на Вашите лични данни или оплакване относно тази Политика за поверителност или във връзка с обработването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на имейл office@esseterre.bg. Освен това имате право да подадете оплакване до Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, www.cpdp.bg, e-mail: kzld@cpdp.bg.