Устойчивост,
Отговорност,
Компетентност

Цех 1

Създаден, като дестилерия за лавандула, през 2016г., когато Есетере трябва да реализира своята първа лавандулова кампания, Цех 1 всъщност започва да работи дестилирайки маточина. Това не е случайност, а по-скоро експеримент, с който Есетере показва готовността си да надскочи очакванията на своя собственик dōTERRA.

Оборудван с 12 дестилационни апарата по 5.5 m³ (произведени в България), собствена лаборатория за анализ на маслата и контрол на тяхното качество, и млад ентусиазиран екип, Цех 1 успява да дестилира нужното за dōTERRA масло от маточина, лавандула, а през 2017 и 2018 също така сладко резене и кориандър.

Към момента тук се дестилират основно лавандула, маточина и чубрица.

Цех 2

В началото на 2017 г. е построен и започва работа Цех 2 с отделение за преработка на тамян с пет дестилационни апарата с обем 6,8 m³ и отделение за преработка на сини масла – лайка и бял равнец с 3 апарата. През 2021 година мощностите са увеличени с 2 нови дестилационни апарата с мощност 13 m³.

В началото тук се преработва само тамян от сорта Boswellia Carterii. Още същата година, опитът в работата със смоли се обогатява с включването на още две сортови разновидности на тамян – B. Papirifera и B. Frereana. През 2019 блокът започва преработка на смирна. За целта се създават комбинирани флорентински съдове за тежко масло, които са усъвършенствана модификация на описаните в техническата литература модели, резултат от тясното партньорство на екипа на Есетере и производителя на дестилационно оборудване Евротекс Инокс.

Следващата крачка на развитие е успешно създадената технология за дестилация на масло от сандалово дърво. Разработка отново на екипа на Есетереози, този технологичен прогрес вече се използва и в друга дестилерия на dōTERRA в Кеалекекуа, Хаваи.

В този цех е обособено и отделението за тестова дестилация, където се развива развойната дейност на научния екип на Есетере при разработването на нови суровини.

Цех 3

Само 3г. след старта на първият, през май 2019г е открит Цех 3. Той е изграден по модел на първия, но усъвършенстван – 12 дестилационни апарата по 5.5 m³, оборудвани с прецизна автоматика от нов тип, два от които с измервателни прибори и датчици. Основната им функция е да измерват всевъзможни параметри на процесите за да дадат отговори на всички технологични въпроси. Шест от апаратите са оборудвани с 2-ри охладител, като целта е по-бързо превключване между отделните типове суровини по време на кампания.

В този цех се дестилират лавандула и чубрица.

Контрол на качеството

Основната цел на Есетере е да произвежда продукция с високо и постоянно качество, отговаряща както на спецификациите на dōTERRA, а така също и на наложените международни стандарти и регулации. Тази цел превръща вътрешния контрол на качеството в система от първостепенно значение за работата на Есетере. Контролът се осъществява на всеки етап от производството – при получаването на суровината, по време на дестилиране и съхранение на готовата продукция. Той има различни форми в зависимост от продуктите и суровините и цели да гарантира точното спазване на всички условия и технологични методи, за да се осигури съответствие на етеричните масла със стандартите за външен вид, аромат и състав.

С тази цел още с откриването на Цех 1, Есетере създаде и оборудва химична лаборатория, която да следи качеството на маслата и готовата продукция. През април 2019 с построяването на своята модерна административна сграда Есетере предостави нов и комфортен дом на лабораторията, като добави оборудване от най-висок клас и стандарт.

Днес със своя скромен, но изключително интензивен 4-годишен опит в изследването и анализа на етерични масла от широкото портфолио на dōTERRA, лабораторията на Есетере е неофициално призната, като една от водещите в бранша. Тук работи млад и вдъхновен екип от химични експерти, които нерядко са търсени за партньор по проекти на научни институции от България и САЩ.

Изследвания

Есетере инвестира в проучване на нови етерично-маслени култури. Разполага със собствено опитно поле, където растенията се отглеждат в реална среда. Това е много важно при тези култури, защото дори малки промени в природните условия могат да повлияят на химическия профил на етеричното масло. Извършват се опити в различни етапи от развитието на растенията, за да се установи оптималният период за прибиране на реколтата. Разработва се технологията за тяхното преработване, като се провеждат систематични тестове в лабораторни и полупромишлени условия. Изследва се химическият профил на получените масла и се сравнява с докладваните в научната литература данни.

Екология

Естеството на дейността на Есетере е тясно свързано с природните дадености на България, географско положение, релеф, климат, почви, води, въздух, а така също техния баланс и екология.

Основен приоритет за компанията е с дейността си да не вреди на природата, да бъде грижовна към Земята, тъй като черпи от нейните уханни блага – етеричните масла.

В стремежа си да минимизира въглеродния си отпечатък в атмосферата, Есетере:

използва като основен енергоизточник за производството си, природен газ – горивото с най-ниски вредни емисии;

използва модерно технологично оборудване от най-висок екологичен клас, с ниско потребление на гориво и ниски емисии на вредни вещества.

Всички служители на компанията са запознати и ангажирани да спазват фирмената политика за устойчиво екологично развитие, както на работното място, така и у дома със семейството си.

Есетере следва законовите нормативи за разделно събиране на отпадъци:

предаване за рециклиране и оползотворяване на подходящите за целта отпадъци;

предаване на опасни отпадъци за обезвреждане.

Компанията инвестира в разработването и прилагането на проекти за:

пречистване на отпадни води;

рециклиране на технологични води за охлаждане;

оползотворяване на отпадните суровини от производството;

почистване, възстановяване и изграждане на нови зелени зони в регионите в които оперира.

Със своята еко-политика и доброволчески еко-инициативи, Есетере се стреми да бъде водещ пример и да вдъхнови и други последователи в региона в отговорно отношение към опазването на околната среда.