Отличие от Държавна агенция за закрила на дететоЕсетере бе отличена с почетен знак „ Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), който е създаден и се връчва за първи път тази година. На официална церемония и в навечерието на Деня на християнското семейство Есетере получи престижното отличие за особени дарителски заслуги.

Амбицията на ДАЗД е събитието да се провежда ежегодно като признание за развиването и утвърждаването на правата на децата и осигуряването на условия за пълноценното им развитие. Отличителният знак се връчва за постижения в следните три категории:

Устойчиво развитие

Успешна промяна

Значима иновация

В периода 2017-2018г. Есетере инвестира и участва в реализирането на различни социални проекти, които са изцяло насочени към здравето и сигурността на децата в Добрич. Общата стойност на даренията надхвърля 190 000 лв.

Партньорството на Община град Добрич и социално отговорният бизнес в лицето на Есетере ще продлжи и занапред. В ход са бъдещи планове за ремонт на отоплителната инсталация на цялата сграда, където се помещават пет социални услуги – 3 ЦНСТДБУ, ЦОП и Преходно жилище. Фирмата осигурява трудова заетост на младежи, които поради навършване на пълнолетие напускат ЦНСТ. Компанията е социален партньор и на „Социална чайна” – проект на неправителствена организация в град Варна.

Още Новини