Есетере България с награда за активна корпоративна социална отговорностЕстере беше призната за пореден път като компания с активна корпоративна социална отговорност на националната конференция, организирана от НАСО (Национален алианс за социална отговорност) „Работни места за всички “.

НАСО е Българска национална асоциация за социална отговорност и това лято се проведе годишната им конференция във Варна. Те са посветени да работят и включват местни компании в областта на корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество, да създават ефективни и иновативни политики и практики за заетост на хора с увреждания в България.

Пламен Николов, генерален мениджър на Есетере, прие наградата и обяви пред участниците, че намеренията на Есетере са да търси устойчиви проекти и дейности за по-добър живот в общността. Естере представи добрите модели и политиките за съвместно въздействие на компанията в общността през годините и обяви готовността да продължи всички усилия за общото благо заедно с други партньори и бизнеси, които споделят същите ценности и практики.

Още Новини