Сертификат от BIPEA и успешни резултати от лабораторията на ЕсетереГорди сме да споделим с вас успешните резултати от участието на нашия лабораторен екип в миналогодишното междулабораторно сравнително изпитване, организирано от BIPEA ( Международна организация за аналитични изследвания).

BIPEA организира тестове с цел оценка на техническата компетентнност на лабораториите (PTS) в много аналитични области, включително анализ на етерични масла.

Всяка лаборатория, която желае да демонстрира качество на работа, участва в различни изпитвания чрез независимо съпоставяне на резултатите си с тези от други лаборатории.

Есетере се включи в изпитването PTS “62 – Аромати и парфюми”

Областта на участие е раздел „62d – GC анализ на етеричното масло“, като тази година тестовият материал е бил масло от пачули. Участващите лаборатории докладват резултати от анализ, получени на различни конфигурации хроматографска техника, както и с различни методи.

Лабораторията на Есетере представи резултати без отклонение от еталонните показатели, заедно с още три лаборатории. Успешното участие в междулабораторното изпитване е най-добрата независима оценка за компетентността на нашата лаборатория. По този начин, екипът ни демонстрира възможностите си за извършване на изпитвания и добра техническа компетентност на персонала.

Още Новини